ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

 

Informacja o Przedszkolu Specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 

Przedszkole Specjalne w Zespole Szkól Specjalnych w Głownie dysponuje wolnymi miejscami i w każdym czasie jest możliwość przyjęcia do niego dziecka.

Przedszkole realizuje program dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole dysponuje wykwaflifikowaną kadrą pedagogiczną.

Przedszkole Specjalne w Zespole Szkól Specjalnych w Głownie realizuje zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zajęcia logopedyczne, terapii behawioralnej oraz korekcji wad postawy. Na bieżąco utrzymywane są kontakty i współpraca z rodzicami dzieci w procesie edukacyjno- terapeutycznym.

Zajęcia z dziećmi realizowane są w oparciu o opracowane indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne stworzone przez zespół specjalistów z placówki, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami w orzeczeniu wydanym dla danego dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK