ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

Czas trwania projektu -  rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 202/2021  Zespół Szkół Specjalnych
przystąpił do projektu realizowanego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3

 

Przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Głownie. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  W ramach uzyskanego wsparcia finansowego zasoby biblioteki szkolnej wzbogacono o pozycje książkowe uwzględniające zainteresowania dzieci i młodzieży, służące jednocześnie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Planowany zakup książek skonsultowano z nauczycielami, zasięgnięto także opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz opinii  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie.

Zakupiono 141 nowości wydawniczych na łączną kwotę 3100zł.

Wśród zakupionych pozycji książkowych znajdują się lektury szkolne, albumy, audiobooki, książki do bajkoterapii i biblioterapii, książki logopedyczne zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Woluminy z zakresu fantastyki, literatury obyczajowej, podróży oraz zdrowia. Pozycje te są bogato i barwnie ilustrowane, dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uwzględniające ich potrzeby rozwojowe  i edukacyjne. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Projekt realizowany jest we wszystkich oddziałach . W klasach młodszych pod hasłem „Spotkanie z bajką” oraz dla klas starszych „Spotkanie z przygodą i magią”. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji brak dostępu do informacji. Dzięki podjętym działaniom wzrosło zainteresowanie czytelnictwem. Uczniowie częściej i chętniej sięgają po książki, wzrosła ich motywacja do czytania. Świadczy o tym duże zaangażowanie w realizację projektów, udział w konkursach i akcjach. Rodzice z większą świadomością i przekonaniem o wpływie czytania na rozwój ich dzieci włączają  się w działania promujące czytelnictwo, poprzez czytanie książek dzieciom w czasie wolnym.

Realizacja założeń projektowych będzie możliwa nie tylko dzięki działaniom promującym czytelnictwo, ale także dzięki wydarzeniom takim jak: akcje głośnego czytania, konkursy plastyczne i czytelnicze, wystawy prac, śledzenie nowości wydawniczych poprzez media społecznościowe, filmy i reportaże dotyczące twórczości znanych autorów książek dla dzieci i młodzieży, zajęcia z bajkoterapii i biblioterapii, lekcje biblioteczne oraz wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK