ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
  • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV);
  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela);
 3. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres dwóch tygodni (w tym jedną lekturę).
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może uzyskać przedłużenie na następny okres pod warunkiem, że powiadomi o tym bibliotekarza przed upływem terminu.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
 7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).
 8. Książki można wypożyczać na okres ferii i wakacji.

 

 

Regulamin czytelni

 1. Korzystanie z czytelni
  1. Do czytelni należy wchodzić w zmiennym obuwiu, teczki, kurtki, należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
  2. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. Korzystanie ze zbiorów
  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zborów a w szczególności i tylko na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.
  2. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 • III. Poszanowanie książek
  1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  2. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  3. Zbiory czytelni stanowią własność szkoły!

Regulamin korzystania z komputera w bibliotece

 1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
 2. Obowiązuje wcześniejsze powiadomienie nauczyciela przez ucznia i ustalenie czasu, w którym można skorzystać z komputera.
 3. W czasie pracy na komputerze nie należy zmieniać ustawień w panelu sterowania.
 4. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 5. Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Komputer obsługuje tylko jeden uczeń.
 7. Powyższe regulaminy służą w naszej bibliotece od wielu lat. Podlegały przez ten czas ewaluacji. Regulaminy wypożyczalni i czytelni zostały opracowane na podstawie wzorów regulaminów zamieszczonych w książce E. Białkowskiej "Biblioteka w szkole", natomiast regulamin korzystania z komputerów, powstał stosunkowo niedawno.
Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK