ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3
w przedszkolu 
„Szafirek”
przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025
przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
jako lokalnych ośrodków życia społecznego,
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury,
oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako operatora Priorytetu 3.

Kwota przyznanego wsparcia: 1500.00 zł

Kwota wkładu własnego: 375.00 zł

Liczba zakupionych nowości czytelniczych: 93 szt

(zdj. 1, 2,3 ) książki

1. Zasięgnięcie opinii w sprawie zakupu książek.

Pierwszym etapem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
była diagnoza środowiska przedszkolnego
oraz konsultacje z Miejską Biblioteką Publiczną w Głownie,
w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych.
Ponadto przy wyborze książek pomocna była analiza recenzji
i blogów książkowych na portalach internetowych,
jak również propozycje nauczycieli wychowawców przedszkola oraz rodziców.
Uwzględniając przy tym, aby zakupione książki były w pełni dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci niepełnosprawnych.

Na początku września gotowa lista książek do zakupu,
została przekazana do zaopiniowania Radzie Rodziców
i  Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Głownie.

Na początku roku szkolnego został odczytany „List otwarty do rodziców”
na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.

 

2. Podjęcie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

 

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Głownie
wymieniono informację na temat planowanych zakupów,
zasięgnięto informacji dotyczących  gromadzonych zbiorów.

Zorganizowano wyjścia do Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Głownie
w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci 
oraz pokazania jak funkcjonują większe biblioteki.

W przedszkolu „Szafirek zorganizowane zostało spotkanie z Panią Ewą Fijołek,
kierownikiem biblioteki, podczas którego przedszkolaki wysłuchały czytanych przez nią opowiadań.

(zdj. 4, 5,6)

 

 

3. Działania promujące czytelnictwo.

 

Spotkanie z autorem literatury dziecięcej – „Latające Babcie z Dziadkiem”

(zdj. 7,8 )

Kąciki czytelnicze w każdej sali,
aby mali czytelnicy miały możliwość łatwego dostępu do książek,
tak aby w każdej chwili mogły je czytać i oglądać także w plenerze.
(zdj. 9, 10)

Selfie z wybraną przez dzieci książeczką.
(zdj. 11, 12)

Kolorowe drzwi do świata bajek
– dekorowanie drzwi wejściowych do każdej 
sali przedszkolnej.
(zdj.13,14)

Konkursy plastyczne – w ramach programu biblioteka szkolna przygotowała trzy konkursy:
„Moja pierwsza zakładka do książki”,
„Mój ulubiony bohater”,
„Chcę się uczyć jak Franklin”.
Prace konkursowe były wystawiane na tablicy w holu szkolnym,
oraz na stronie internetowej szkoły.
Za udział w konkursach dzieci otrzymały nagrody książkowe.

(zdj.15, 16, 17,18,19, 20)

 

4. Zajęcia edukacyjne „ Z książką poznaję świat”.

 

W każdej grupie przedszkolnej przeprowadzono zajęcia edukacyjne

z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach projektu:

 

„Świąteczny czas”- głośne czytanie świątecznych opowiadań
np. „Magia Świąt Boże Narodzenie na świecie”,
„Święta zwyczaje i kolędy” - zajęcia miały na celu
poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia i wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

„Zima z Puciem” – głośne czytanie serii opowiadań dla dzieci
– np. 
„ Zabawy gestem i dźwiękiem”,
„ Pucio mówi Dzień Dobry” – celem zajęć było rozwijanie umiejętności rozumienia mowy,
wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów
i rozwijanie umiejętności opowiadania.

„Zabawy z Kicią Kocią” – głośne czytanie kolejnej serii,
która uczy dzieci prawidłowych zachowań.

 

„Wiosna z książką” głośne czytanie opowiadań o tematyce wiosennej:

„Idzie wiosna, Wielkanoc Tuż Tuż…”
słuchanie adiobooka - „Wiosna?, Wiosna!,
mające na celu rozbudzanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

 

„Zabawy z książką – Przygody Franklina”- głośne czytanie serii opowiadań,
zajęcia przeprowadzone w plenerze połączone z warsztatami plastycznymi.

(zdj.21, 22, 22 A zaj. edukacyjne)

5. Zajęcia biblioteczne dla najmłodszych z bajkoterapii i biblioterapii.

 

Zajęcia były prowadzone cyklicznie w grupach.
Wybrane bajki i opowiadania takie jak: ”Bajki Terapeutyczne”,
które przedstawiają stresujące sytuacje,
pomagają dzieciom przezwyciężać różnego rodzaju lęki, dają dziecku wsparcie

i poczucie bezpieczeństwa,  rozbudzają ciekawość oraz wspierają ich rozwój.

 

Czytanie opowiadań do Teatrzyku „Kamishibai”:
„O zajączku, który nie chciał się dzielić”,
„Złość mówi dość”,
„Wielkanocny Zajączek”,
„Brzydkie Kaczątko”.

Przedszkolaki odwiedzały szkolną bibliotekę,
rozwiązywały zagadki,
wypożyczały książeczki uczestniczyły w pogadankach na temat przeczytanych książek.

(zdj.23, 24 zajęcia biblioteczne)

 

Wnioski

Wybór i zakup książek do biblioteki,
specjalnie dostosowanych dla dzieci 
z różnym dysfunkcjami,
spowodował wyraźne i zauważalne zwiększenie zainteresowania
zarówno książką jak i biblioteką.

Nowo zakpione książeczki to m.in.: książeczki 3D  z ruchomymi obrazkami, sensoryczne, zapachowe,
Pop – up – otwierające klapki na stronach,
karty książki do teatrzyku „Kamishibai”    są bardzo atrakcyjne dla dzieci.
Cieszyły  się dużą popularnością i wzbogaciły księgozbiór o kolejne pozycje.
Dostarczyły małym czytelnikom wielu radosnych emocji,
wrażeń, rozbudziły ciekowość oraz zachęciły je do korzystania i odwiedzania szkolnej biblioteki.
Rozmowy na temat przeczytanych bajek i opowiadań
dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych,
inspirują do nowych działań promujących czytelnictwo

dają możliwość częstszego obcowania z książką.

Program otworzył możliwości do prowadzenia
innowacyjnych działań w bibliotece 
i organizowania zajęć. 
Prowadzenia zajęć w taki sposób aby czytanie było powodem do wspólnych zabaw,
rozwiązywania problemów, wyzbywania się lęków
i znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania młodego czytelnika.    

 

Bibliotekarka -  Wioletta Kubiak

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK