ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" - trochę historii

 

 

NAZWA – Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”,

 

 

SIEDZIBA I ADRES – ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno.

 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” swoją działalność zapoczątkowało w 2001 roku.

Głównym jego celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem

dzieci i młodzieży  oraz przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej.

Jednym z zadań  Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy środowiskowej 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizuje również programy edukacyjno-profilaktyczne, turystyczno- kulturalne,
rekreacyjno-sportowe oraz rehabilitacyjne skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych
z terenu miasta i gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków oraz gminy Dmosin. Są to głównie 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Osoby w wieku od 3-25 roku życia.
Ogółem około 80 beneficjentów.

           

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z:

-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,

-Telewizją Polską w ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom”,

-Urzędem Miasta w Głownie,

-Urzędem Gminy w Głownie,          

-Urzędem Miasta-Gminy Stryków,

-Urzędem Gminy w Dmosinie.

Z wymienionych instytucji pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych statutowych zadań.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK