ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Lekcje otwarte wf - 2018 r.

 

 

Lekcje otwarte

 

 

Dyrektor ZSS Maciej Lisowski

cykliczne prowadzi otwarte lekcje wychowania fizycznego

dla nauczycieli naszej szkoły.

 

Na zdjęciach uczniowie w trakcie nauki i wykonywania

skoku rozkrocznego przez kozła.

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach poniżej uczniowie doskonalą odbicia

 

sposobem górnym i dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN METODYCZNY W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

 

Prowadzący: Maciej Lisowski – Dyrektor ZSS w Głownie

Data: 28.03.2018

Przedmiot: Wychowanie fizyczne

Klasa: IIIG chłopcy

Temat: PS – doskonalimy odbicia sposobem górnym i dolnym

Czas trwania zajęć: 45 minut

Zadania szczegółowe lekcji w zakresie:

Umiejętności:

 

- uczeń potrafi wykonać odbicie sposobem górnym i dolnym

- uczeń potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion

- uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską

 

Wiadomości:

 

- uczeń zna podstawowe zasady gry w piłkę siatkową

- uczeń zna zasady ułożenia ramion do poszczególnych odbić

- uczeń wie jak poprawnie wykonać ćwiczenia rozciągające

mięśnie kończyn dolnych

 

Sprawności motorycznej:

 

- uczeń poprawia koordynację wzrokowo-ruchową

- uczeń poprawia dokładność podań

- uczeń poprawia swoją skoczność

 

Usamodzielnienie:

 

- uczeń potrafi ocenić swoją sprawność na tle klasy

- uczeń przestrzega zasad wykonywania ćwiczeń

 

Metody pracy:

 

- pogadanka

- metoda zadaniowa-ścisła

-metoda zabawowo-klasyczna

 

Formy pracy:

- frontalna

- szereg

- pary

 

Środki dydaktyczne: piłki, materace.

Część lekcji

Czynności Nauczyciela

Czynności uczniów

Dozowanie

Uwagi org-met.

docelowe

szczegółowe

czas

l.p.

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zarządza zbiórkę

-wita uczniów

 

-sprawdza gotowość do zajęć

-podaje temat i zadania lekcji

 

-podaje fabułę zabawy

-daje znak do rozpoczęcia zabawy

-czuwa nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem

 

 

 

 

 

 

 

 

-kończy zabawę

 

-uczeń dyscyplinuje się

-zapozna się z tematem i zadaniami lekcji

 

 

-pobudzi organizm do wysiłku

 

 

-uczniowie ustawiają się w szeregu

-słuchają nauczyciela

 

 

 

 

-uczestniczą w zabawie „Berek ranny”. Uczniowie uciekają przed berkiem, gdy berek kogoś złapie dana osoba staje się bekiem i trzyma się za miejsce w które została dotknięta przez poprzedniego berka.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min.

 

 

-pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zabawowo-klasyczna

Część główna a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część główna b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

 

 

 

 

 

-tłumaczy następujące po siebie ćwiczenia

 

- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń

 

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

-tłumaczy ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sędziuje, liczy punkty

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

-Zarządza zbiórkę

 

-omawia lekcję, wyróżnia najlepszych

 

-żegna klasę

- ucz. kształtuje cechy motoryczne przez ćwiczenia

 

 

-wzmocni m. ramion

 

 

-j.w.

-wzmocni m. nóg

 

 

 

 

 

- rozciągnie staw barkowy

 

- rozciągnie staw barkowy

 

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

 

 

 

 

 

 

-doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali elementy techniczne w rozgrzewce

 

 

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

-rozciągnie m. nóg

-rozciągnie m. nóg

 

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozgrzeje stawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dogrzeje staw barkowy, poprawi czucie piłki

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

 

- doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym i dolnym

 

 

 

 

 

 

-doskonali zagrywkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali umiejętności odbić w grze

 

 

 

 

 

-uspokoi organizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ucz. dyscyplinuje się

Ćwiczenia w biegu po obwodzie boiska:

* krążenia ramion oburącz w przód

* j.w. w tył

*krążenie naprzemianstronne w przód

* j.w. w tył

* skip A

*skip C

 

Ćwiczenia po przekątnej boiska:

 

* wymachy prawą/lewą ręką w przód

* wymachy prawą/lewą ręką w bok

*podskoki na lewej/prawej nodze

*bieg krokiem odst-dost

*bieg krokiem skrzyżnym

*bieg tyłem

*bieg tyłem z obrotem

 

Ćwiczenia na połowie boiska (do siatki):

 

-od linii końcowej wyk. skip A, po szerokości boiska krok odst-dost, następnie skip A, co krok ucz. wyk. wyskok do bloku

 

-j.w. skip C i bieg kr. skrzyżnym

 

- wyk. skip A i wyskok do bloku co krok

 

-j.w. skip C

 

- ucz. ust. parami na linii końcowej wyk:

- 3 wyskoki obunóż, pad w przód, dobieg do siatki, zbicie, powrót

-ust.w miejscu na ob. koła :

*skłon tł. w przód z pogłębieniem

*j.w. w tył

-skręty tł. w p. i l. stronę

*skrętoskłony do nogi p. i l.

*półprzysiad na nodze l. i p.

*wypad z pogłębieniem p/l nogi w przód

*siad pr. skłon tł. z pogłębieniem

*j.w. w siadzie rozkrocznym

*kr. nadgarstków i stawów skokowych

 

- słuchają nauczyciela

 

-ucz. ustawienie w parach, piłka na parę:

*rzuty do partnera

-oburącz zza głowy

-j.w. z kozłem i skłonem

-jednorącz

 

Ćwiczenie 1:

*(1) narzuca piłkę (2) wyk odbicie sposobem górnym. zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 2:

*j.w. odbicie sposobem dolnym

 

 

Ćwiczenie 3:

*(1) odbija piłkę od parkietu, nast. odbicie do (2) sposobem górnym. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 4:

*j.w. odbicie sposobem dolnym.

 

Ćwiczenie 5:

* wyk. odbicia sposobem górnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 6:

*j.w. sposobem dolnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 7:

* (1) wyk. odbicia sposobem górnym, (2) dolnym w klęku. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 8:

-ucz. ustawieni na linach końcowych boiska: na gwizdek wyk. serwis dowolnym sposobem górnym do partnera po przeciwnej str. sali

 

 

 

 

-słuchają nauczyciela

*ucz. wykonują ćwiczenia oddechowe polegające na wykonaniu 10 powolnych skłonów z głębokim wdechem i powolnym wydechem.

 

-ustawiają się w szeregu

 

-słuchają nauczyciela

 

-żegnają nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

3 min.

 

 

 

 

 

x8

 

 

 

x8

x8

 

 

x8

 

 

 

 

 

 

 

x10

 

x10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x10

x10

 

x10

x5

x5

x5

x5

x10

 

 

 

 

 

metoda Zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-metoda zadaniowa ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanka

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK