ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów
w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych:

1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym).

2) Do klasy pierwszej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia nr 2 przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym).

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK