ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Ślubowanie kandydatów na piekarzy - 2014

„Ślubowanie kandydatów na piekarzy”

 

        9 września 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość tę uhonorowali swoją obecnością licznie przybyli goście.

        Uroczystość poprowadził dyrektor szkoły Maciej Lisowski. Dyrektor Lisowski w krótkich słowach przedstawił cele i zadania nowoutworzonej Szkoły Zawodowej.

        Następnie głos zabrali dostojni goście: wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, starosta zgierski Krzysztof Kozanecki, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek oraz burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. Wszyscy mówcy w ciepłych słowach i z uznaniem wypowiadali się o nowej inicjatywie Zespołu Szkół Specjalnych, dziękowali za zaangażowanie w powstanie Szkoły Zawodowej, a także życzyli uczniom powodzenia i osiągnięcia celu, czyli zdania egzaminu czeladniczego za 3 lata.

        Uczniowie pierwszej klasy złożyli ślubowanie na księgę mądrości i bochen chleba.

        Ślubowali:

1. Sumiennie uczyć się zawodu piekarza.

2. Być posłusznym swoim mistrzom i nauczycielom.

3. Piec chleb smaczny i zdrowy.

4. Dzielić się chlebem codziennym z biednymi i potrzebującymi.

5. Sławić imię polskiego piekarza.

 

       Po ślubowaniu, zgodnie z nowym ceremoniałem, wojewoda posypał mąką głowy uczniów, aby wyrośli z nich dobrzy piekarze. Następnie kurator łódzki włożył im na głowę białą piekarską czapeczkę, a starosta zgierski pasował ich drewnianą piekarską łopatką, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Zawodowej”. Dopełnieniem ceremonii było wręczenie uczniom przez burmistrza Głowna dyplomów pasowania na ucznia ZSZ.

        Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczno-sportowa zorganizowana przez nauczycieli i uczniów młodszych klas. Na gości czekał smaczny poczęstunek przygotowany również własnymi siłami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Maciej Lisowski wita licznie zgromadzonych gości.

 

 

 

Pierwszy zabrał głos wicewojewoda Paweł Bejda, który podkreślił wagę i znaczenie zawodu piekarza.

 

 

Wiele słów zachęty i wytrwałości w realizacji naszych planów usłyszeliśmy
od starosty Krzysztofa Kozaneckiego.

 

 

Kurator Oświaty Jan Kamiński gratulował nam pomysłu i życzył uczniom osiągnięcia celu.

 

 

 

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek wyrażał zadowolenie, że będziemy kształcić dobrych piekarzy dla miasta. 

 

 

Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski podkreślił szacunek dla chleba w tradycji polskiego narodu.

 

 

Artur, Natalia, Mateusz, Tomek, Adrian, Artur i Kamil składają piekarskie ślubowanie.

 

 

Czy z tej mąki będzie chleb?

 

 

Symbol piekarzy, białe czapeczki już na głowach piekarskich uczniów.

 

 

"Pasuję Cię na ucznia Szkoły Zawodowej".

 

 

Dyplom potwierdzający pasowanie na ucznia.

 

 

 

Tańce i śpiewy porwały do zabawy nie tylko najmłodszych.

 

Zawody sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

 

 

 

Dziewczyny chyba piłkę pomyliły?

 

 

Mecz siatkówki był główną atrakcją zajęć sportowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK