ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

– priorytet 3 w Szkole Podstawowej nr 5 w Głownie

 

 logo 1

 

1.Pierwszym z działań, które zostało wykonane było uzyskanie informacji od uczniów i rodziców na temat propozycji książkowych, które należałoby zakupić do biblioteki szkolnej.

Wybór skonsultowano z Miejską Biblioteką Publiczną w Głownie jak również z nauczycielami.

Propozycje zbierane były od kwietnia 2020 do czerwca 2020 roku.

Na początku września gotowa lista książek do zakupu, została przekazana do zaopiniowania Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu oraz bibliotekarzom Biblioteki Miejskiej w Głownie.

Na początku roku szkolnego został odczytany „List otwarty do rodziców” na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych - zakupiono książki z dużą czcionką, książki łatwe w czytaniu, bez dwuznaków, książki dotyczące niepełnosprawności, poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym oraz audiobooki.

 

 

 1

 2. Po otrzymaniu środków w wysokości 3100,00 zł ( wkład własny: 600,00 zł) od września do października 2020 roku rozpoczął się etap kupowania i opracowywania nowości. W tym okresie zakupiono 141 egzemplarzy książek, w tym lektury, a pozostałe to beletrystyka i literatura popularnonaukowa.

Przykładowa lista zakupionych książek:

 • Nela mała reporterka – książka z serii
 • Książki Grzegorz Kasdepke np. „Nowe kłopoty Detektywa Pozytywki”
 • „Magiczne Drzewo” – Książki z serii
 • „Dinozaury 3D” – książka o zwierzętach
 • „Jesteś jednym z nas”
 • „Kroniki Anunnaki”
 • „Opowiadania do chichotania”
 • „Niezwykłe bajki”
 • „Prezent dla ciebie, Opowieść oprzyjaźni”
 • „Tajemnice pod lupa. O czym młodzież mówi, a nie powinna. O czym młodzież mówi a powinna”
 • „Tajemne życie magów”
 • „Wielka księga emocji”
 • „Od złości do radości”. Wierszyki o uczuciach.
 • „Bajki terapeutyczne… na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”
 • „Bajki pocieszanki. Opowiadania terapeutyczne dla dzieci borykających się z lękiem”
 • „Bajki logopedyczne”
 • „Bajki które pomagają odkrywać talenty”
 • „Baśniowa Akademia Zdrowia”
 • „Co jeśli się zgubię? Jak zachować się w tłumie”
 • „Feralne biuro śledcze”

I wiele, wiele innych.

Po konsultacji z nauczycielami i rodzicami uznano, że część środków należy wykorzystać na uzupełnienie pozycji lekturowych,:

 • „Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek”
 • „Dziewczynka z parku”
 • „O to jest Kasia”
 • Imieniny”
 • „Chłopcy z Placu Broni”
 • „Kapelusz Pani Wrony”

W każdej z zakupionych książek widnieje informacja, iż zostały one zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 1. Kolejny etap to wyeksponowanie nowości wydawniczych w bibliotece i klasopracowniach. W bibliotece szkolnej wydzielono regały z zakupionymi książkami, w klasach zostały zorganizowane „Kąciki czytelnicze”.

 

 

2

3

4

 4. Została wprowadzona zmiana Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej - nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły. Zmiana dotyczy „Dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.”

 5. Następny etap, to nawiązanie współpracy z nauczycielami w celu realizacji projektów czytelniczych. Programem objętych zostało 36 uczniów z 7 oddziałów. W okresie od listopada do czerwca uczniowie zrealizowali 7 projektów edukacyjnych. Każda klasa wraz wychowawcą wybierała bajkę lub opowiadanie pod nazwą: „Spotkanie z bajką” dla klas młodszych:

klasy I-III w ramach projektu i „Spotkanie z magią i przygodą” dla klas starszych, a także uczestniczyli w akcjach promujących czytelnictwo, konkursach i zajęciach bibliotecznych pod hasłem „Bajka uczy, bawi, pomaga”.  

W bibliotece szkolnej nauczyciel bibliotekarz organizował w wybrane dni tygodnia zajęcia i spotkania dla uczniów, na których odbywało się głośne czytanie bajek i opowiadań z bajkoterapii i biblioterapii dostosowanych do wybranej grupy dzieci.

  

5

6

7

8

9

111

 

 

 1. W ramach wyznaczonych projektów, wychowawcy i nauczyciel polonista na wybranych lekcjach, głośno czytali wybrane przez uczniów pozycje książkowe zakupione w ramach projektu min. Klasy I-III - „O emocjach wierszyki”, „Baba Jadzia z parteru” , „Bajki uśmiechajki”, „Opowiadania do Chichotania”, „Pirat Morgan”, seria „Pucio”, seria „Przygody Franklina”, „Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek”, kl V-VIII ż – „Pippi”- adiobooki, „Bajki pocieszanki.

Kl. IV- VIII - uczniowie czytali książki z serii „Magiczne Drzewo” oglądali filmy o znanych autorach książek dla dzieci, poznawali życiorysy sławnych pisarzy.

Do przeczytanych książek uczniowie wykonywali ilustracje opowiadali przeczytane fragmenty, jak również brali udział w konkursach.

 

 11

112

 

7. Zoorganizowano akcje promocyjne:

- „Selfie z książką”- uczniowie robili zdjęcia z wybraną przez siebie książką,

- „Z książką ci do twarzy” – plakat ze zdjęciami uczniów , zachęcających inne dzieci do wypożyczania i czytania książek.

 

 

 113

114

115

116

 

 

 1. Powstały też gazetki ścienne z cytatami z książek oraz gazetki okolicznościowe i tematyczne.

 

 

17

 

       9. Na stronie szkoły na bieżąco były umieszczane informacje dotyczące realizacji programu.

 

 1. Dla klas I-III zostały zorganizowane wyjścia do Biblioteki Miejskiej Publicznej w Głownie na zajęcia pod hasłem „Zostań naszym czytelnikiem” i „Budowa i historia książki”.

  

 18

19

20

 

11. Przeprowadzono również konkursy plastyczne:

- „Zakładka do książki”

- „Moja ulubiona postać z książki”

oraz dwa konkursy czytelniczo- plastyczne:

- „Zaprojektuj swoją własną książkę”

- „Polecam tę książkę”

Konkursy przeznaczone były dla uczniów klas I-VIII. Zorganizowano wystawę prac konkursowych, które można było oglądać na holu oraz zamieszczono je na stronie internetowej szkoły.

 

21

22

23

24

 

 1. Zaangażowano rodziców uczniów klas młodszych do czytania w domu pod nazwą „Poczytaj mi mamo, tato” 
 1. Wnioski: Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu aktywności czytelniczej uczniów, zauważalny jest wzrost wypożyczeń, odwiedzin w bibliotece oraz czytelni. Wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe, ciekawe pozycje książkowe umożliwiło rozwijanie zainteresowań czytelników. Książki pomagały uczniom w codziennej pracy podczas lekcji, wypełniały czas na przerwach oraz umilały czas wolny. Ciekawa szata edytatorska zakupionych książek sprawiła, że nawet oporni czytelnicy częściej zaczęli sięgać po nowości i odwiedzać bibliotekę szkolną. Przekonali się, że kontakt z książką to znakomita forma spędzania czasu i zabawy, równie atrakcyjna jak np. gry komputerowe.

Możliwość wyboru i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy.

Zwiększyła się w bibliotece obecność uczniów. Działania podjęte w ramach realizacji programu miały wpływ na integrację uczniów, wyzwoliły w uczniach kreatywność i stworzyły doskonałą sposobność do kształtowania pozytywnych cech, takich jak: współzawodnictwo, rozwijanie samorządności, umiejętności pracy w zespole oraz przezwyciężenia niektórych swoich słabości.

Udział w wydarzeniach upowszechniających czytelnictwo niewątpliwie wpłynął pozytywnie na aktywizację uczniów, nauczycieli szkoły i rodziców oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wyraźnie wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczeń. Ponad połowa czytelników wypożyczyła już przynajmniej jedną książkę kupioną w ramach Programu.

Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Na pewno takie będą. Przygoda z książką się nie kończy. Trwa nadal!

Dziękuję Wszystkim nauczycielom, rodzicom, opiekunom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w realizacje zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa”.

Bibliotekarz- W. Kubiak

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK